Välkommen till HTS Care

Vi tar hand om och integrerar ensamkommande flyktingbarn samt barn som av olika skäl inte kan bo med sin familj i åldrarna 0-20.
Med kunskap, gedigen erfarenhet och ett nära samarbete med myndigheter och frivilligorganisationer,
kan vi  individuellt utforma den omsorg som våra klienter och uppdragsgivare önskar.
Ledord som omtanke, välvilja och en tro på barns inneboende förmåga är ett rättesnöre som genomsyrar hela vår verksamhet.
Med individen i blickfånget men i ljuset av gruppen skapar vi gemensamt hopp inför framtiden.