Image

Jour- och Familjehem

HTS-Care erbjuder både jour- och familjehem för barn och unga enligt SoL och LVU. Vi tar emot både kortare och längre uppdrag.

Vi rekryterar och utreder våra familjehem enligt ett noggrant förfarande och arbetar enligt Kälvestensmodellen. Vi är omsorgsfulla med att göra en bra individuell matchning gentemot den placerades behov och familjehemmet. Våra familjehemskonsulenter bistår och stöttar familjehemmen med handledning och rådgivning och gör regelbundna hembesök. En hög grad av tillgänglighet är avgörande och familjen har tillgång till jour dygnet runt. Fokus är att våra familjehem är trygga i sin roll vilket i sin tur skapar trygghet för den placerade. Vid behov kan vi erbjuda förstärkta insatser och likaså kan vi så småningom slussa en ungdom vidare till en mer självständig boendeform. Vi utgår alltid från individens behov, resurser och förutsättningar.

Familjehemskonsulenterna inom HTS-Care arbetar utifrån vårdplan och genomförandeplan och är väl förtrogna med BBIC. Uppföljningsmöten tillsammans med beställaren och familjehemmet är viktiga för oss och vi tror att kontinuitet och hög kompetens skapar goda förutsättningar för att varje placerat barn ska kunna växa och utvecklas.

Image

Träningslägenheter

Föreståndaren

Inger Kernot

070-8673932

inger.kernot@htscare.se
 

Verksamhetschef

Karolina Kempe

076-947 85 54

010-1636009

karolina.kempe@htscare.se
 

Arbetsledare

Catherina Ramirez

072-010 27 15

00-1636003

catherina.ramirez@htscare.se

Familjehem

Nina Ahmadian
076-275 82 89
nina.ahmadian@htscare.se

Besöksadress

 Norrhagsvägen 14 , 125 53 Älvsjö

Huvudkontor

Framnäsbacken 4

171 53 Solna 

 

Faktura

inbox.lev226521@arkivplats.se

© Copyright HTS Care 2021.