Om oss

VÅR VISON

HTS Cares vision är att genom att starta små familjära boenden, sätta individen i förgrunden. Erfarenhet visar att ungdomar som placeras på stora institutioner riskerar att bli en i mängden. Att bli sedd – att få uppmärksamhet och uppmuntran, är en nödvändig förutsättning för att kunna växa och utvecklas.

För oss är en fullgod placering en alltför blygsam målsättning. Med enträget arbete strävar vi efter att hjälpa ungdomar att nå toppen av sin förmåga. Genom att utgöra förebilder och fokusera på integration och gemenskap, vill vi forma morgondagens generation till att bli produktiva medborgare som bidrar till det svenska samhällsbygget.

Företagets ledning