Image

Medarbetare

HTS-Cares mål är att våra boendestödjare, vid varje tillfälle, ska vara lämpade att utföra sina arbetsuppgifter och att boendestödet utförs av medarbetare som har särskild kunskap kring de enskildas behov och arbetar enligt metoder som är adekvat för varje enskild.
Vårt Kompetensutvecklingsprogram ska ge medarbetarna verktyg för individualisering av den enskildes stöd, insatser och service. Vi ställer tydliga krav på att varje medarbetare har nödvändig grundkompetens inom yrkesrollen utifrån de enskildas behov. Boendestödjarna ska minst ha gymnasial utbildning och två års erfarenhet av arbete inom socialt arbete och ska ha relevant och dokumenterad utbildning för metoden de använder. Medarbetarsamtalen sker en gång per år och ska säkerställa att dessa krav uppfylls.

HTS-Cares personalgrupp har en gedigen samlad tvärprofessionell kompetens och arbetslivserfarenheter. De har utbildningar inom flera evidensbaserade arbetsmetoder och kompetensområden relevanta för uppdraget som t.ex: 


• Samordnad Individuell Plan (SIP)
• Boendestödsutbildning, inklusive Psykisk funktionsnedsättning
• Kälvestens intervju- och tolkningsmetodik
• Ett Självständigt Liv (ESL)
• Motiverande samtal (MI)
• GRIT-samtal (uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar)
• Känsla Av Sammanhang (KASAM, integrerat i vår sociala dokumentation)
• ”Hitta rätt” Livsområden - Anpassad för målgrupperna i grupp 1, 2 och 3.

Personalgruppen i Tyresö är dessutom mycket aktiva inom olika sporter och har ett stort djurintresse. De har arbetat i sin nuvarande sammansättning i 2,5 år, har en lång arbetslivserfarenhet sedan tidigare inom verksamhetsområdet och har relevant kompetens. De står därmed för en god personkontinuitet och låg frånvaro.

Medarbetarna gillar nya utmaningar och det finns ett närvarande ledarskap där arbetsledare och verksamhetsutvecklare dagligen träffar eller står i kontakt med personalen.

Vi har uppstarts- och måndagsmöten varje vecka samt APT och Etikforum månadsvis. Det ger personalgruppen forum att utvecklas och förstärka samarbetet i deras dagliga arbete.

Våra boendestödjare talar följande språk flytande:

• Arabiska

• Dhari

• Engelska

• Finska

• Franska

• Lingala

• Persiska

• Ryska

• Somaliska

• Spanska

• Svenska

Träningslägenheter

Föreståndaren

Inger Kernot

070-8673932

inger.kernot@htscare.se
 

Verksamhetschef

Karolina Kempe

076-947 85 54

010-1636009

karolina.kempe@htscare.se
 

Arbetsledare

Catherina Ramirez

072-010 27 15

00-1636003

catherina.ramirez@htscare.se

Familjehem

Nina Ahmadian
076-275 82 89
nina.ahmadian@htscare.se

Besöksadress

 Norrhagsvägen 14 , 125 53 Älvsjö

Huvudkontor

Framnäsbacken 4

171 53 Solna 

 

Faktura

inbox.lev226521@arkivplats.se

© Copyright HTS Care 2021.