Våra verksamheter

Jour- och familjehem

Vi erbjuder ungdomar och barn konsulentstödda jour- och familjehem inom Stockholms län. Vi utreder samtliga familjer oavsett tidigare erfarenheter innan en placering. Vid utredningar gör vi djupintervjuer utifrån Kälvestensmetoden. Våra arbetsmetoder underlättar arbetet med att matcha barnet/ungdomen med rätt familj, vilket ökar sannolikheten för en lyckad placering.

Alla våra familjehem erbjuds individuellt utformat stöd för att säkerställa att uppdraget genomförs väl. Extern handledning (utöver konsulenten) finns tillgängligt vid behov. Likaså bakjour och tillgång till tolkar.

Träningslägenheter

Våra träningslägenheter består av en-, två- och trerummare belägna i Stockholmsområdet i nära anslutning till förbindelser och kollektivtrafik. Lägenheterna är fräscha och hemtrevliga med hög standard.

Denna boendeform riktar sig till ungdomar som uppnått ett visst mått av självständighet och som tidigare bott på HVB- eller familjehem, alternativt ungdomar som inte kan bo med sin familj. Under deras placering får de stöd och vägledning för att inom en snar framtid ha förmåga att helt klara sig själva och bli självförsörjande.